สมุนไพรรักษาอาการปวดหัว+ตัวร้อน+เป็นไข้+แก้ไข้

ชื่อภาษาไทยชื่อเรียกอื่นๆรายละเอียดเพิ่มเติม
ราชดัด[อีสาน:ดีคน,บีคน] [เชียงใหม่:มะดีควาย, มะขี้เหา, เท้ายายม่อมน้อย, กาจับหลัก] [ตราด:พญาดาบหัก] [จันทบุรี:สอยดาว] [ใต้:กะดัด, ฉะดัด] [ปัตตานี:มะลาคา] [โคราช:เพี้ยฟาน] [จีน:โค้วเซียมจี้]รายละเอียด
คงคาเตือด[ภาคกลาง:หมากเล็กหมากน้อย] [ชัยนาท:ตะไลคงคา] [ราชบุรี:ตะไล] [ลำปาง:ช้างเผือก]รายละเอียด
ข่อย. [เลย:ส้มพอ] [ภาคใต้:กระชิด] [กะเหรี่ยง กาญจนบุรี:ตองขะแน่] [เขมร:สะนาย]รายละเอียด
จำปาจำปาเขา จำปาทอง จำปาป่ารายละเอียด
จำปี-รายละเอียด
มะลิลา, มะลิซ้อนข้าวแตก มะลิ มะลิขี้ไก่ มะลิป้อม มะลิหลวงรายละเอียด
บอระเพ็ดเครือเขาฮอ จุ่งจิง เจตมูลหนาม ตัวเจตมูลยาน เถาหัวด้วน หางหนูรายละเอียด
ชะมวงกระมวง มวงส้ม หมากโมกรายละเอียด
ฟ้าทะลายฟ้าทะลายโจร หญ้ากับงู น้ำลายพังพอนรายละเอียด
ไข่เน่าขี้เห็น คมขวาน ฝรั่งรายละเอียด
กรรณิการ์กณิการ์ กรณิการ์รายละเอียด
กันเกราตำเสา ทำเสา มันปลารายละเอียด
กระทงลายกระทุงลาย โชด นางแตก มะแตก มะแตกเครือ มักแตกรายละเอียด
แกแลแกก้อง สักขี เหลือง แกล แหรเข ช้างงาต้อก น้ำเคี่ยวโซ่ หนามเขรายละเอียด
โกฐจุฬาลำพา-รายละเอียด
คนทากะลันทา สีฟ้น สีฟันคนตาย สีฟันคนทา จี้ จี้หนาม สีเตาะ หนามจี้รายละเอียด
กระแจะขะแจะ ตุมตัง พญายารายละเอียด
กฤษณา-รายละเอียด
คูนราชพฤกษ์ ลมแล้งรายละเอียด
มะเดื่ออุทุมพรเดื่อเกลี้ยง เดื่อน้ำ มะเดื่อ มะเดื่อชุมพรรายละเอียด
มะเฟือง-รายละเอียด
มะฮอกกานีใบใหญ่-รายละเอียด
มะขามป้อมกำทวดรายละเอียด
มะเกลือผีเผา มักเกลือรายละเอียด
มะปราง-รายละเอียด
มะแว้งเครือแขว้งเครือรายละเอียด
หนามแดง-รายละเอียด
นมสวรรค์ฉัตรฟ้า สาวสวรรค์ พวงพีเหลือง หังลิง พนมสวรรค์รายละเอียด
ผักคราดหัวแหวนผักคราด ผักตุ้มหู ผักเผ็ดรายละเอียด
ผักเป็ดแดงผักเป็ดฝรั่ง พรมมิแดง ผักโหมแดงรายละเอียด
พญาสัตบรรณสัตบรรณ ตีนเป็ด ตีนเป็ดขาว ชบา ยางขาว หัสบรรณรายละเอียด
ปลาไหลเผือกกรุงบาดาล คะนาง ชะนาง ตรึงบาดาล แฮพันชั้น เพียก หยิกบ่อถอง หยิกไม่ถึง เอียนด่อน ไหลเผือก ตุงสอรายละเอียด
ประทัดใหญ่ประทัด ประทัดจีนรายละเอียด
ละหุ่งมะละหุ่ง มะโห่ง มะโห่งหิน ละหุ่งแดงรายละเอียด
ลักกะจั่นจันทน์แดง จันทน์ผา ลักกะจันทน์รายละเอียด
รามใหญ่ทุลังกาสา ลังพิสารายละเอียด
รางจืดกำลังช้างเผือก ขอบชะนาง เครือเขาเขียว ยาเขียว คาย รางเย็น ดุเหว่า ทิดพุด น้ำนอง ย่ำแย้ แอดแอรายละเอียด
ระย่อมน้อยกะย่อม เข็มแดงรายละเอียด
สะเดาบ้าน-รายละเอียด
สลัดไดกะลำพัก เคียะผา เคียะเลี่ยม หนอนงูรายละเอียด
สมอไทยสมออัพยารายละเอียด
สนุ่นคล้าย ไคร้นุ่น ไคร้บก ตะไคร้บก ไคร้ใหญ่ ตะหนุ่น สนุนน้ำรายละเอียด
ตะเคียนทองแคน จะเคียน ตะเคียน ตะเคียนใหญ่รายละเอียด
ว่านหางช้างว่านมีดยับรายละเอียด
ย่านาง-รายละเอียด
สะบ้ามอญภาคกลาง-สะบ้าใหญ่ สะบ้า ภาคเหนือ,อีสาน-มะบ้าหลวง มะนิม เงี้ยว-หมากงิม ละว้า-มอกแกมื่อ ภาคใต้-บ้า พัทลุง-ย่านบ้ารายละเอียด
ยี่เข่งคำฮ่อรายละเอียด
เลี่ยนเกรียน เคี่ยน เฮี่ยนรายละเอียด
ครามครามป่า ครามเถื่อน ครามใหญ่รายละเอียด
กรดน้ำกระต่ายจามใหญ่ กัญชาป่า ขัดมอญเทศ ขัดมอญเล็ก ข้างไลดุ ตานซาง เทียนนา ปีกแมลงวัน มะไฟเดือนห้า หญ้าจ้าดตู้ด หญ้าพ่ำสามวัน หญ้าหัวแมงฮุน หูปลาช่อนตัวผู้รายละเอียด
กระดูกไก่ดำทองพันชั่งเขารายละเอียด
กระไดลิงกระไดวอก โชกนุ้ย มะลืมดำรายละเอียด
กระถินกะเส็ดโคก กะเส็ดบก ตอเขา สะตอเขา สะตอเทศ ผักก้านถิน ผักหนองบก กระถินไทย กระถินบ้านรายละเอียด
กรุงเขมาขงเขมา เปล้าเลือด พระพาย สีฟัน อะคามินเยาะรายละเอียด
กล้วยกล้วยไข่ กล้วยใต้ กล้วยนาก กล้วยน้ำว้า กล้วยมณีออง กล้วยเล็บมือ กล้วยส้ม กล้วยหอม กล้วยหอมจันทน์ กล้วยหักมุก เจก มะลิอ่อง ยะไข่ สะกุย แหลกรายละเอียด
กะตังใบคะนางใบ ช้างเขิน ตองจ้วม ตองต้อม บังบายต้นรายละเอียด
โมกเครือมะเดื่อดิน เดื่อเครือ ย่านเดือยบิด ไส้ตันรายละเอียด
ผักเป็ดน้ำผักเป็ดรายละเอียด
ผักขมหนามผักโหมหนาม ปะตึ แม่ล้อคู่รายละเอียด
หนามพุงดอขี้แฮด ปิ๊ดเต๊าะ พุงดอรายละเอียด
ขนหนอนกระบือ สีฟันกระบือ มะแก สามพันตารายละเอียด
โคกกระออม-รายละเอียด
กระเจานากระเจารายละเอียด
ปอเส้งเส้งรายละเอียด
ปอกระเจากระเจารายละเอียด
หมากดิบน้ำค้างผักขวง สะเดาดินรายละเอียด
หญ้าลิ้นงู-รายละเอียด
ขี้ตุ่น-รายละเอียด
เครือปลาสงแดงเครือเจ็น เครือชุด เถาวัลย์แดง ชัยสง เครืออีโม้ หุนน้ำ เถาโกรายละเอียด
ผักบุ้งกำจร โหนเดาะรายละเอียด
หมาว้อชำมะเรียงป่า พุมเรียงป้ารายละเอียด
หญ้ารักนาเทียนน้ำรายละเอียด
พลับพลาไม้ลาย มลาย ลาย น้ำลายควายรายละเอียด
ฟักข้าวขี้กาเครือ ฝักข้าวรายละเอียด
ตะขบฝรั่งตะขบ ขบหรั่งรายละเอียด
หอมแขกโฉม โสม สมัด หมอน้อยรายละเอียด
จิงจ้อเหลี่ยมจิงจ้อแดงรายละเอียด
ผักแว่นสังส้ม หญ้าตานทรายรายละเอียด
เครือเขามวกขาวเครือเขามวก ตั่งตู้เครือ ตังติด มวก ส้มลม ส้มเย็น สร้อยสุมาลีรายละเอียด
ผักเบี้ยใหญ่ผักตาโค้ง ผักอีหลูรายละเอียด
ผักปอดผักกุ่มป่า ผักปอดนา ผักปุ่มปลารายละเอียด
ก้นปิดใบก้นปิด ปังปอนรายละเอียด
ชิงช้าชาลีจุ่งกะลิงตัวแม่ ตะซีคิรายละเอียด
ขี้ครอกขมงดง ปอเส้ง หญ้าอียู บอเทอรายละเอียด
กระทืบยอดคันร่ม จิยอบต้นตาล เช้ายอบ ไมยราบ หน่อปีเหมาะ หัวใจไมยราบรายละเอียด
กระวานกระวานขาว ปล้าก้อรายละเอียด
กาหลงกาแจ๊ะกูโด ส้มเสี้ยวรายละเอียด
กำแพงเจ็ดชั้นตะลุ่มนก ตาไก้ น้ำนอง มะต่อมไก่ หลุมนกรายละเอียด
กุ่มน้ำรอถะ เหาะเถาะ อำเภอรายละเอียด
เก๊กฮวยเบญจมาศสวนรายละเอียด
โกงกางใบเล็กโกงกาง พังกาทราย พังกาใบเล็กรายละเอียด
โกฐจุฬาลำพา-รายละเอียด
ขมิ้นขมิ้นแกง ขมิ้นชัน ขมิ้นหยอก ขมิ้นหัว ขี้มิ้น ตายอ สะยอ หมิ้นรายละเอียด
ขมิ้นเครือกำแพงเจ็ดชั้นรายละเอียด
ขัดมอญหญ้าขัด หญ้ายุ่งปัดแม่ม่ายรายละเอียด
ขาไก่เฉียงพร้าดำ บัวฮาดา บัวลาดำ สันพร้าหอม สันพร้ามอญรายละเอียด
ข้าวโพดข้าวแช่ ข้าวสาลี บือเคส่ะ โพด สาลีรายละเอียด
คนทีเขมากุโนกามอ กูนิงรายละเอียด
คนทีสอคนทิสอขาว คุนตีสอ โคนดินสอ ดอกสมุทร ดินสอ ทิสอ ผีเสื้อ ผีเสื้อน้อย มูดเพิ่ง สีสอ สีเสื้อน้อยรายละเอียด
คำแสดคำเงาะ คำแงะ คำไทย คำแฝด คำยง จำปู้ ชาด ชาตี ซิติหมัก มะกายหยุม ส้มปู้ แสด หมากมองรายละเอียด
งิ้วงิ้วแดง งิ้วบ้าน งิ้วปง งิ้วปงแดง สะเน้มระการายละเอียด
เงาะกะเมาะแต เงาะป่า มอแต พรวน อาเมาะแตรายละเอียด
จันขาวจันลูกหอม จันอิน จันโอรายละเอียด
จิกนากระโดนทุ่ง กระโดนน้ำ กระโดนสร้อย จิกน้ำ ตอง มุจลินท์ มุ่ยลาย ลำไพ่รายละเอียด
จิงจ้อ-รายละเอียด
ฉัตรพระอินทร์-รายละเอียด
ชบาชบาขาว ชะบาดอกแดง ชุมบา บาใหม่ ใหม่แดงรายละเอียด
ชลูดนูด ลูดรายละเอียด
ช้อยนางรำเคยแมะคว้า ช้อยช่างรำ นางรำ แพงแดง ว่านมีดพับรายละเอียด
ชำมะเลียงโคมเรียง ชำมะเลียงบ้าน พุมเรียง พุมเรียงสวน พูเวียง มะเถ้ารายละเอียด
ชุมเห็ดไทยกิเกีย ชุมเห็ดควาย ชุมเห็ดนา ชุมเห็ดเล็ก พรมดาน ลับมืนน้อย หญ้าลึคลีน หน่อปะ หน่าเหน่อรายละเอียด
ดีงูต้นกอมขม กะลำเพาะต้น ดำ ตะพ้านก้น เนียปะโจะ มะปะจอ หงีน้ำ หมักกอม หมาชล หยีน้ำใบเล็กรายละเอียด
ดีหมีกาดาวกระจาย กาไล กำไล คัดไล จ๊ามะไฟ เซยกะชู้ ดินหมี มะดีหมีรายละเอียด
แดงกร้อม คว้าย ไคว จะลาน จาลาน ตะกร้อม ปราน ไปร์น ผ้าน เพร่ เพ้ย สะกรอมรายละเอียด
ตะโกนาโก นมงัว มะโก มะถ่านไฟผีรายละเอียด
ตะแบกนากระแบก ตะแบก ตะแบกไข่ ตะแบกนา ตะแบกน้ำ ตะแบกปรี้ บางอตะมะกอ บางอยามู บางอยามูละเบะ แบก เปื๋อยด้อง เปื๋อยนา เปื๋อยหางค่างรายละเอียด
ตะลิงปลิงบลีมิง หลิงปลิงรายละเอียด
ตับเต่าใหญ่บัวบา ผักเต่า ผักเต่าใหญ่ ผักนองม้า อีแปะภูรายละเอียด
ตาตุ่มทะเลตาตุ่ม ปูตอรายละเอียด
ตาลตะนอด ตาลโตนด ตาลใหญ่ ถาล ทอถู ทะเนาด์ ท้าง โหนดรายละเอียด
ตำลึงแคเด๊าะ ผักแคบ ผักตำลึงรายละเอียด
ตีนเป็ดทรายตีนเป็ดเล็ก เทียนหนู เนียนหนู ปงปง ปากเป็ด มะตากอ รักขาวรายละเอียด
ตีนเป็ดน้ำตีนเป็ด ตุม ส้งลารายละเอียด
เตยหอมปาแนะวองิงรายละเอียด
แตงกวาตาเสาะ แตงขี้ไก่ แตงขี้ควาย แตงช้าง แตงปี แตงยาง แตงร้าน แตงเห็น แตงอ้มรายละเอียด
แตงไทยซกเซรา ดี แตงจิง แตงลาย มะแตงลาย มะแตงสุกรายละเอียด
ถั่วแปบ-รายละเอียด
ถั่วพูบอบ่ะปะหลีรายละเอียด
เถาคันแดงเครือหุนแป เถาคันขาวรายละเอียด
เถาสิงโตกะทกรก กระโปรงทอง ตำลึงฝรั่ง เถาะเงาะ ผักขี้หิด ผักแคบฝรั่ง เยี่ยมวัว รก ละพุบาบี หญ้าถลกบาต หญ้ารกช้างรายละเอียด
ท้อมะฟุ้ง มักม่น มักม่วน หุงค่อม หุงหม่นรายละเอียด
ทองกวาวกวาว ก๋าว จอมทอง จ้า จาน ทอง ทองต้น ทองธรรมชาติ ทองพรมชาติรายละเอียด
ทองหลางใบมนทองกี ทองแค ทองบกรายละเอียด
ทานตะวันชอนตะวัน บัวทองรายละเอียด
ทุ้งฟ้ากะทุ้งฟ้า กระทุ้งฟ้าไห้ ตีนเทียน ทุ้งฟ้าไก่ พวมพร้าวรายละเอียด
ทุเรียนตือแย เรียนรายละเอียด
โทงเทงโคมจีน ตเงหลั่งเช้า ทุงทิง ทุ้งทิ้ง เทียงฟ้าเช่า ป่าตอบต๊อก ปุงปิง เผาะแผะ มะญองเข้า หญ้าต้อมต๊อก หญ้าถงแถงรายละเอียด
นนทรีกระถินแดง กระถินป่า สารเงินรายละเอียด
นมงัว-รายละเอียด
น้ำเต้าคิลูส่า มะน้ำเต้ารายละเอียด
น้ำเต้าต้นน้ำเต้าญี่ปุ่นรายละเอียด
เนระพูสีไทยกลาดีกลามูยี คลุ้มเลีย ดีงูหว้า ดีปลาช่อน ม้าถอนหลัก มังกรดำ ละเบ๊าะบูเก๊ ว่านพังพอน ว่านหัวลา ว่านหัวฬารายละเอียด
บวบขมนมพิจิตร มะนอยจ๋ารายละเอียด
บวบหอมกะตอร่อ บวบกลม บวบอ้ม มะนอยขม มะนอยอ้มรายละเอียด
บวบเหลี่ยมกะตอรอ เดเรเนอมู เดเรส่า บวบหวาน มะนอย มะนอยข้อง มะนอยงู มะนอยเหลี่ยม หมักน้อยรายละเอียด
บอนกลาดีกุบุเฮง กลาดีไอย์ ขื่อที้พ้อ คึทีโบ คูชี้บ้อง คูไท ตุน ทีพอ บอนเขียว บอนจีนดำ บอนท่า บอนน้ำ เผือกรายละเอียด
บานไม่รู้โรยกะล่อม ดอกสามเดือน ตะล่อมรายละเอียด
บานเย็นจันยาม จำยาม ตามยามรายละเอียด
ใบก้นปิดก้นปิด บังบอนรายละเอียด
ใบทอง-ใบนากใบเงินรายละเอียด
ประดู่จิต๊อก ฉะนอง ดู่ ดู่ป่า ตะเลอ เตอะเลอ ประดู่เสนรายละเอียด
ประดู่บ้านดู่บ้าน ประดู่ลาย สะโนรายละเอียด
ปอกระเจากระเจา ปอเส้ง เส้งรายละเอียด
ปอทะเลขมิ้นนางมัทรี บา ปอนา ปอนาน ปอฝ้าย ฝีหยิก โพทะเลรายละเอียด
เปราะป่า-รายละเอียด
สะเดาอินเดียกรุงเทพฯ – ภาคเหนือ : ควินินรายละเอียด
พญามือเหล็ก-รายละเอียด
ทองหลางหนามภาคกลาง : ทองหลางน้ำ , ทองโหลง , ทองมีดขูดรายละเอียด
ระงับพิษเชียงใหม่ : ดับพิษรายละเอียด
แส้ม้าทะลายไทย : ชินชี่ พญาจอมปลอก แสมซอ กินขี้ จิงโจ้ กระดาษขาว, ชัยนาท : พุงแก, เพชรบูรณ์ : ค้อนกลอง, สุโขทัย : น้ำนอง, เชียงใหม่ : หนวดแมวแดง, เชียงราย : แส้ม้าทะลาย, ชัยภูมิ : ชายชู้, ปราจีนบุรี : ซิซอรายละเอียด