click
 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ขอเชิญร่วมงาน การอบรมประชุมสัมมนาวิชาการทางคณิตศาสตร์ วันที่ 3 และ 10 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สนใจสมัครเข้าร่วมงานได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับเกียรติบัตรหลังการเข้ารับการอบรม

คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ดาวน์โหลดใบสมัคร

 
   
แจ้งตารางเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ติดสำรอง รอบหนึ่งและรอบสอง (เพิ่มเติม) เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ตามคุณสมบัติที่คุรุสภากำหนด เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

คลิกเพื่อดูรายละเอียด


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี เรื่อง แจ้งเลื่อนการเปิดเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

รายชื่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (คลิก)
รายชื่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (คลิก)
   
คณะครุศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม จัดพิธีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๕๗

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศราชภัฏธนบุรีเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2557

รายละเอียด(คลิก)

ประกาศราชภัฏธนบุรีเรื่อง การแจ้งรายละเอียดการรับสมัครในการสอบคัดเลือกบุคคลทางการศึกษาเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อ

รายละเอียด(คลิก)

 
 
ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดประชุมอาจารย์นิเทศน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกนิเทศน์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม