ประกาศ!! รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมวิทยฐานะ
รายละเอียด :
ประกาศ!! รายชื่อผู้เข้าร่วม “การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ” หน่วยพัฒนา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครูชำนาญการพิเศษ (ค.ศ.3) รุ่นที่ 8 วันที่ 3-5 และ 7 เมษายน 2560

ไฟล์ประกอบ :   25600328.pdf
วันที่เผยแพร่ : 28/03/2017     535 ครั้ง     Share