click
 

 

ประกาศด่วน!! สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ รุ่น 56 และ 57 (หลักสูตร 5 ปี)
ต้องเข้าอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มความรู้รายวิชาชีพครูหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต
เพื่อให้เป็นไปตามที่คุรุสภากำหนด ในวันที่ 24 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2559
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดตารางการอบรม

 
       
 

 

กำหนดการสำหรับผู้ประสงค์เข้าร่วม "การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ"
ครูชำนาญการพิเศษ (ค.ศ.3) รุ่นที่ ๗
ครูเชี่ยวชาญ (ค.ศ.4) รุ่นที่ ๒
หน่วยพัฒนา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

 
       
 

 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี “ประกาศยกเลิก” โครงการอบรม 9 มาตรฐานวิชาชีพครูในรุ่นที่ 1
โดยจะเปิดการรับสมัครการอบรมอีกครั้งในช่วงต้นปี 2559
ทั้งนี้ในส่วนผู้เข้าร่วมอบรมที่ได้รายงานตัวและชำระเงินไว้แล้ว
ให้นำใบเสร็จมาแสดงเพื่อรับเงินคืนได้ที่สำนักงานคณะครุศาสตร์

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 
       
 

 

กำหนดการสำหรับผู้ประสงค์เข้าร่วม "การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ" รุ่นที่ ๖
หน่วยพัฒนา : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 
       
 

 

ขยายเวลา+รอบ 2+ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครผู้ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม
มาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2558
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันทำการ จันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 9.00 - 19.00น.
และศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เวลา 9.00 - 16.00น. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานคณะครุศาสตร์
โทร 02-890-1801-8 ต่อ 2131 โทรสาร 02-8902292
**หมายเหตุ** !! สำหรับท่านที่มีรายชื่อ (ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครที่ด้านล่าง) ให้มารายงานตัวได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป !!
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

 
       
 

 

ประกาศ!! รายชื่อผู้ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ตามคุณสมบัติที่ครุสภากำหนด
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ตรวจสอบรายชื่อและนำใบเสร็จรับเงินมาติดต่อเพื่อรับค่าสมัครคืน
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2558 ในวันทำการ จันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 9.00 - 19.00น.
และศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เวลา 9.00 - 16.00น. ได้ที่ สำนักงานคณะครุศาสตร์
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

 
       
 

 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครผู้ประสงค์เข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา
เรื่อง การสอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาสำหรับครูและผู้สนใจทั่วไป
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ในวันทำการ จันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 9.00 - 19.00น.
และศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เวลา 9.00 - 16.00น. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานคณะครุศาสตร์
โทร 02-890-1801-8 ต่อ 2131 โทรสาร 02-8902292


 
       
 

 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครผู้ประสงค์เข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา
เรื่อง การสอนคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาสำหรับครูและผู้สนใจทั่วไป
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 กันยายน 2558 ในวันทำการ จันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 9.00 - 19.00น.
และศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เวลา 9.00 - 16.00น. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานคณะครุศาสตร์
โทร 02-890-1801-8 ต่อ 2131 โทรสาร 02-8902292


 
       
 

 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครผู้ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม
มาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2558
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 กันยายน 2558 ในวันทำการ จันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 9.00 - 19.00น.
และศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เวลา 9.00 - 16.00น. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานคณะครุศาสตร์
โทร 02-890-1801-8 ต่อ 2131 โทรสาร 02-8902292
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

 
       
 

 

"ตารางเรียนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู"

รุ่นปี 2558 สามารถดูได้ที่บอร์ดประกาศอาคาร 2 ชั้น 1

 
       
 

 

"ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี"
เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ประจำปีการศึกษา 2558

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

 
       
 

 

"ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี"
เรื่อง ขอขยายเวลาการรับสมัครบุคลากรทางการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

 
       
 

 

"ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ"
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
และขอขยายเวลารับสมัครเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2558 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

 
       
 

 

ประกาศด่วน! คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี "เปิดรับสมัครนักศึกษา"
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2558 ติดต่อขอซื้อใบสมัครได้ที่คณะครุศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2558
ในวันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-19.00 น.
(เสาร์ที่6 และอาทิตย์ที่7 มิถุนายน 2558 เวลา 9.00-16.00 น.) เป็นต้นไป
คลิกเพื่อดูรายละเอียดกำหนดการรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 
       
 

 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับลงชื่อผู้สนใจเข้าศึกษา
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558
คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 
       
 

 

กำหนดการและรายชื่อผู้ประสงค์เข้าร่วม "การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ" รุ่นที่ ๕
หน่วยพัฒนา : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 
       
 

 

กำหนดการ โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน"
ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการกรุณาส่งแบบตอบรับโดยพิมพ์ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์
ส่ง E-mail ยืนยันได้ที่ nunok_narak2007@hotmail.com ภายในวันที่ 10 มกราคม 2558 นี้
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
คลิกเพื่อส่ง E-mail ยืนยันเข้าร่วมโครงการ

 
       
 

 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ขอเชิญร่วมงาน การอบรมประชุมสัมมนาวิชาการทางคณิตศาสตร์
วันที่ 3 และ 10 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สนใจสมัครเข้าร่วมงานได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
พร้อมรับเกียรติบัตรหลังการเข้ารับการอบรม
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ดาวน์โหลดใบสมัคร

 
       
 

 

แจ้งตารางเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2557
พร้อมรับเกียรติบัตรหลังการเข้ารับการอบรม

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 
       
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ติดสำรอง รอบหนึ่งและรอบสอง (เพิ่มเติม)
เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗


คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 
       
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ตามคุณสมบัติที่คุรุสภากำหนด
เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗


คลิกเพื่อดูรายละเอียด