ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรม/สัมมนา

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบรม/สัมมนา คณบดี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรมระยอง รีสอร์ท จังหวัดระยอง

ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น ที่ได้รับรางวัลข้าราชการไทยตัวอย่าง ประจำปี พ.ศ.2560 สาขา นักบริหารพัฒนาการศึกษาดีเด่น

โครงการ English for Office Workers

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ยุทธศักดิ์ ดีอร่าม ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข่าวทั้งหมด

โครงการอบรมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน รุ่นที่ 3

อบรมครูเครือข่ายนาฏศิลป์และดนตรี ประจำปี ๒๕๖๐

อาจารย์ไอริน โรจน์รักษ์ เข้าร่วมโครงการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งศตวรรษที่ 21

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ครั้งงที่ 5

ข่าวสัมมนาทั้งหมด
ผศ.ดร. ธญวรรณ ก๋าคำ

มุมนี้มีคำตอบ Logo คณะฯ

  กรุณาตั้งคำถาม+ เพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆ :  คำถามทั้งหมด
  ขอสอบถามว่ารัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต เปิดรับสมัครทุกปีการศึกษาหรือไม่อย่างไรค่ะ ขอบคุณมากค่ะ    (เข้าชม:53,  ตอบ:1)
  ดิฉันจะร้องเรียนถึงคณบดี เกี่ยวกับการที่เด็กติดภารกิจราชการที่ธรรมกาย ทำให้ขาดสอบ แต่ยื่นเอกสารหนังสือคำสั่งราชการทางlineผ่านให้กับหัวหน้าชั้นตามคำสั่งอาจารย์ผู้สอนแล้ว แต่เด็กก้อยังต้องติดFทั้งๆที่ยังไม่มีโอกาสได้มาสอบ จะต้องร้องเรียนทางช่องทางไหนได้บ้างตามขั้นตอน    (เข้าชม:66,  ตอบ:1)
  สอบถาม ครับ ผมสนใจเข้าเรียน รัฐประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ เรียนวันอาทิตย์ อยากทราบว่าหลักสูตรวิชาที่ต้องเรียนเหมือนภาคปกติหรือเปล่า เเล้วหลักสูตรเเบบเดียวกับ ม.ราชภัฏธนบุรี ศูนย์ใหญ่ ตามลิงค์หรือเปล่า ครับ http://regis.dru.ac.th/major_regis/document/21007.pdf    (เข้าชม:139,  ตอบ:1)
  ไม่ทราบว่าทางมหาวิทยาลัย มีรับสอนภาษาจีนบุคคลภายนอก เรียนตัวต่อตัว ตั้งแต่พื้นฐาน เรียนระยะยาว ไหมครับ ผมทำงานอยู่ในนิคมเมืองใหม่บางพลีครับ    (เข้าชม:78,  ตอบ:1)
  คนพิการสายตาเลือนราง ต้องใช้แว่นขยาย เรียนสามารถเข่าไปศึกษาที่คณะมนุษยศาสตร์ ได้หรือไม่ค่ะ ปัจจุบันเรียนโรงเรียนปกติไม่ได้ผ่านโรงเรียนคนตาบอด    (เข้าชม:112,  ตอบ:1)

ประมวลภาพกิจกรรม (ดูทั้งหมด)
 

 

ประมวลภาพกิจกรรม


  วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับเกียรติจาก ร.ต.อ.ตั๋น รามศิริ รอง สวป.สน.บปผาราม ร.ต.ท. พีระศักดิ์ รัตนพันธุ์ รอง สวป.ฯ พร้อมชุดตำรวจชุมชนสัมพันธ์ มอบช่อดอกไม้และของที่ระลึกแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ ในโอกาสได้รับตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ทางสถานีตำรวจนครบาลบุปผารามให้เกียรติในครั้งนี้ และขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์จากทางสถานีตำรวจนครบาลบุปผารามที่มีให้กับหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และหวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมือจากท่านในโอกาสต่อไป ด้วยความขอบคุณยิ่ง...คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

  วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ.2560 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จัดโครงการอบรมและสัมมนาความรู้ เรื่อง การเตรียมความพร้อมคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษากฎหมาย ชั้นปีที่ 4 ก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ปลูกฝังค่านิยมและคุณธรรมให้แก่บัณฑิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการครั้งนี้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกล่าวแสดงความยินดีและอวยพรแก่บัณฑิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ที่พร้อมจะก้าวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไป

  วันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเจือ เขียดทอง ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดี อาจารย์พิมพงา เพ็งนาเรนทร์ และอาจารย์ศรัณย์ สรรพศิริ รองคณบดี ร่วมวางพวงมาลัยถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและศาลพระภูมิเจ้าที่ เนื่องในวันทำบุญวันขึ้นปีใหม่ไทย (สงกรานต์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อความเป็นศิริมงคล เวลา 09.30 น. ทำบุญพิธีละแบ (ศาสนาอิสลาม) ณ ห้องสโมสรอาจารย์ อาคาร 6 ชั้น 1 และไหว้ศาลท่านแขก เวลา 10.30 น. ถวายภัตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดบุปผาราม วรวิหาร ในการนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ วชิรวรการ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเจือ เขียดทอง ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมพิธีถวายสังฆทานและภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และเวลา 13.00 น. คณะฯ จัดอภิปรายเสวนา เรื่อง "วัฒนธรรมสงกรานต์ปีใหม่ไทย มรธ. ในอดีต" โดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์ศรี นิตยฤกษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราภรณ์ มาตังคะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉลวย บุญประเสริฐ และอาจารย์เชิด ศศิภัทรกุล มาเล่าประสบการณ์และให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมสงกรานต์ในอดีตเปรียบเทียบกับปัจจุบัน เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รู้ถึงวัฒนธรรมที่มีมาแต่อดีต ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดอภิปรายครั้งนี้

  นาฏยสารนิพนธ์ รุ่น 1 วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2560 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นำโดยอาจารย์ชนิดา จันทร์งาม ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ จัดโครงการ “นาฏยสารนิพนธ์ รุ่น1” ครั้งนี้เป็นการนำองค์ความรู้ด้านการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏศิลป์ของนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง ที่ได้รับมาจากคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ภูมิความรู้ ทักษะและเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน โดยมีคณะกรรมการแนะนำแนวทางในการนำแนวเพื่อนำไปพัฒนา ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ร่วมชมการแสดงผลงานของศึกษา มอบของที่ระลึกให้แก่คณะกรรมการ

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมพร้อมการทำประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ SAR17 วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมพร้อมการทำประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ SAR17 ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยเชิญอาจารย์ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล เป็นวิทยากรแนะนำแนวทางการจัดทำประกันคุณภาพการศึกษาครั้งนี้#คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการทำประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ทั้งในระดับหลักสูตร และระดับคณะ

  โครงการสร้างเสริมความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (วรรณคดีไทยกับพุทธสถาน) วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2560 โครงการอบรมเฉพาะกิจภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ จัดโครงการสร้างเสริมความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (วรรณคดีไทยกับพุทธสถาน) ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ให้แก่ผู้เข้าอบรมจาก Hainan College of Foreign Studies เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องวรรณคดีไทยที่มีแนวคิดจากพระพุทธศาสนา ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วลีรัตน์ ชวาลปัญญาวงศ์ เป็นวิทยากร คุณเรวดี ก้อนปัญจกพร้อมด้วยอาจารย์วิฆนาย ดีสุวรรณ และอาจารย์กฤติกา ชูผล เป็นผู้ช่วยวิทยากร 
แสดงผลได้ดีบน  Google Chrom   ||  IE9 ขึ้นไป || Firefox   :  ที่ความละเอียด 1024 x 768 pixel ขึ้นไป    
Copyright ©  2014 All rights reserved.   ||      Visited : 000032849
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร 0-2890-1801-8 ต่อ 2141-2