มุมระบบสารสนเทศ
 ข่าวประชาสัมพันธ์
»  ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

 อบรม/สัมมนา
»  รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรม โครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1

 

 

ประชาสัมพันธ์              แนะนำคณะวิทยาการจัดการ
  [05-11-2013] : ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
าวก

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 อบรม/สัมมนา
  [15-07-2014] : รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรม โครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1 
 
 ข่าวกิจการนักศึกษา
  [] :  
 
 ข่าวรับสมัครงาน/นักศึกษาฝึกงาน
  [27-02-2014] :  บริษัท เซปทิลเลียน จำกัด รับสมัครงานหลายตำแหน่ง
 
   

     หลักสูตรระดับ : ปริญญาตรี

» หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. 2555)  :   อ.พรทิพย์ มโนดำรงสัตย์, ( 0896777578 ,  pontip_naka@hotmail.com)
» หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจศึกษา หลักสูตร 5 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  :   อ.กมลศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว, ( 0891237907 ,  kamolsakwong@hotmail.com)
» หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)  :   อ.จีรพงษ์ เรืองกุล, ( 0841057651 ,  jack.dj37@hotmail.com)
» หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. 2556)  :   อ.จีรพงษ์ เรืองกุล, ( 0841057651 ,  jack.dj37@hotmail.com)
» หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  :   อ.จีรภา ประยูรศักดิ์, ( 0858282083 ,  P_JEERAPA@hotmail.com)
» หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมการบริการและท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  :   อ.ชมพรรณ จันทิมา, ( 0818454432 ,  aomja_n@hotmail.com)
» หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  :   อ.นิรมล บางพระ, ( 0866260089 ,  niramon_b@yahoo.com)
» หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  :   อ.ชมพรรณ จันทิมา, ( 0818454432 ,  aomja_n@hotmail.com)
» หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์  :   อ.นิรมล บางพระ, ( 0866260089 ,  niramon_b@yahoo.com)
» หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (เทียบโอน)  :   อ.พรทิพย์ มโนดำรงสัตย์, ( 0896777578 ,  pontip_naka@hotmail.com)
» หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  :   อ.พรทิพย์ มโนดำรงสัตย์, ( 0896777578 ,  pontip_naka@hotmail.com)
» หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (เทียบโอน)  :   อ.จีรพงษ์ เรืองกุล, ( 0841057651 ,  jack.dj37@hotmail.com)
» หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  :   อ.จีรพงษ์ เรืองกุล, ( 0841057651 ,  jack.dj37@hotmail.com)ตั้งคำถาม    
ท่านต้องการทราบข้อมูลหรือสอบถามเรื่องใดเกี่ยวกับคณะหรือการเรียนตั้งคำถามได้เลย
 
กระดานสนทนา
» ถ้าจบคอมธุรกิจมา ค่ะ แต่อยากเรียนต่อบัญชี อยากทราบว่ากี่ปีถึงจะจบ จะได้ตัดสินใจว่าควรเรียนสาขาเดิมไหมค่ะ
   โดย: สุวดี พรประดับ โพสวันที่ 2014-06-19 00:45:35 

เข้าชม :  3 ตอบ :  1
» ทำงานแล้วอายุ38เรียนได้ไหม จบปริญญาการจัดการบัญชีขึ้นเป็นผู้ทำบัญชีไม่ได้อยากเรียนเพิ่มึคะ
   โดย: มัลลิกา จันทร์สุวรรณ โพสวันที่ 2014-06-18 12:23:52 

เข้าชม :  4 ตอบ :  1
» อยากทราบค่าเทอมคณะการจัดการระหว่างประเทศ ประมาณเท่าไรค่ะ
   โดย: แคทลียา สุราราช โพสวันที่ 2014-06-09 22:43:56 

เข้าชม :  6 ตอบ :  1
» อยากจะสอบถามว่าทางมหาลัยมีเปิดรับสมัครป.โท ช่วงไหนค่ะ มีสาขา การเงินและการธนาคารไหมค่ะ
   โดย: น.ส.ปราณี นามพูลวัน โพสวันที่ 2014-05-26 20:15:23 

เข้าชม :  2 ตอบ :  1
» หลักสูตรปริญญาตรีภาคพิเศษ เรียนวันอาทิตย์ เรียนที่ราชภัฏธนบุรีน่ะค่ะไม่ใช่ที่สมุทรปราการ เปิดรับสมัครหรือยังค่ะ
   โดย: พลอยไพลิน โพสวันที่ 2014-04-26 11:05:17 

เข้าชม :  216 ตอบ :  1

   กิจการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยประเพณีแห่เทียนพรรษา โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ นำเทียนพรรษาไปถวายที่วัดบุปผารามวรวิหาร เมื่อวันพุธ ที่ 9 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา

  สานสัมพันธ์น้องพี่ ราตรีนี้สีชมพู ครั้งที่ 2 เมื่อวันเสาร์ ที่ 21 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา อาจารย์วสุธิดา นักเกษม รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดงานสานสัมพันธ์น้องพี่ ราตรีนี้สีชมพู ครั้งที่ 2 Hat Party ณ ห้างสรรพสินค้าอิมพิเรียลเวิลด์ สำโรง ชั้น 6 โดยมี ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กล่าวเปิดงาน จากนั้นตัวแทนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏธนุบรีแสดงมุทิตาจิตแด่คณาจารย์ โดยมีคุณอัมพรรณ์ กล้าหาญ ประธานดำเนินงานฝ่ายศิษย์เก่า กล่าวมุทิตาจิตคณาจารย์ ภายในงานยังมีพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาการจัดการ การแสดงมายากล กิจกรรมทางวิชาการเสริมความรู้เกี่ยวกับ AEC และการมอบรางวัลแต่งกายดีเด่นขวัญใจคณาจารย์ และขวัญใจผู้เข้าร่วมงานรวม 3 รางวัลอีกด้วย ( ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://goo.gl/fJ3Xlj )

  เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 12 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการฝึกอบรมและนันทนาการ (หลักสูตรใหม่) 2557 ครั้งที่ 1 โดยมีอาจารย์ดร. ภัทรา สุขะสุคนธ์ คณบดี คณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ดร. สมบัติ กาญจนกิจ อาจารย์ดร.พยัต วุฒิรงค์ และ คุณวราวุธ สรัสสลักษณ์ เข้าร่วมการวิพากษ์ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

  HR ปัจฉิมนิเทศ : อาจารย์จิระพงค์ เรืองกุน ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นำนักศึกษาเข้าร่วมสัมมนา การพัฒนา แนะนำธุรกิจและเตรียมความพร้อมด้านอาชีพ โดยมีคุณ กิตติเดช แก้วประกอบ จากบริษัทโปรดักส์คอนซัลแต้นท์จำกัด ในเครือกลุ่มบริษัทสิวะดล เป็นวิทยากร ผู้มีประสบการณ์ด้าน HR เพื่อมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 4 เมื่อวันพุธที่ 11 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา

  SAR14 คณะวิทยาการจัดการ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 (SAR14) โดยมีอาจารย์ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ คณบดี คณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และร่วมแบ่งกลุ่มตามองค์ประกอบ พร้อมเตรียมการนำเสนอรายงานการประเมินตนเอง ณ โรงแรมชมวิว จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2557 ถึงวันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา

  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน : (SAR 14) เมื่อวันศุกร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษา “การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR 14) โดยมีอาจารย์ ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ คณบดี คณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ซึ่งมี ผศ.ดร. ต่อพงษ์ กรีธาชาติ อาจารย์ ดร.วินัยธร วิชัยดิษฐ์ และอาจารย์ดร. วิชุดา พรายยงค์ ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพื่อให้คณะวิทยาการจัดการได้มีโอกาสในการพัฒนา ปรับปรุง และเป็นการายงานผลการดำเนินงาน เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาให้กับสภามหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
หลักสูตรภายในคณะฯ
» หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
» หลักสูตรบัญชี
» หลักสูตรนิเทศศาสตร์
» หลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ
» สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
» สาขาธุรกิจศึกษา
 
แหล่งความรู้
» ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
» ฐานข้อมูลวารสารราชภัฏธนบุรี
» ฐานข้อมูลดรรชนีวารสาร
» ฐานข้อมูล Sciencedirect
» ENGVID
» ห้องสมุด
» ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย
 
กฏระเบียบข้อบังคับ
» จรรยาบรรณวิชาชีพ
» กฏระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ
อื่นๆ
» เอกสารดาวน์โหลด
» โลโก้คณะฯ
» ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
» Fanpage
Link ภายใน
» ระบบงานศิษย์เก่า
» ศิลปะวัฒนธรรม
» บริการวิชาการ
» งานวิจัย
» การจัดการความรู้ (KM)
» แนวปฏิบัติ์การเทียบโอน
» เข้าสู่ระบบ
       

กลับสู่เว็บไซต์ปกติ