ทรงพระเจริญ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งแผ่นดินสยามประเทศ ในพระบรมวงศ์จักรี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี