วิธีการติดตั้ง DRU Wireless LAN
1. ตรวจสอบว่า Wireless Network Connection ของ notebook ของท่านปิดการใช้งานอยู่หรือไม่ โดยให้เข้าไปที่ Start > Control Panel > Network Connections
  แล้วดูที่ Wireless Network Connection ว่าเปิดใช้งานอยู่หรือไม่
   
 
   
 
   
2. ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่ายังไม่ได้เปิดการใช้งาน ให้คลิกขวาที่ Wireless Network Connection จะปรากฎเมนูขึ้นมา จากนั้นให้คลิกที่ Enable Wireless Network
  Connection ก็จะถูกเปิดขึ้นพร้อมใช้งาน
   
 
 
3. เมื่อเปิดการทำงานของ Wireless Network Connection เป็นที่เรียบร้อยแล้ว Notebook ของท่านก็พร้อมใช้งานระบบเครือข่าย
4. ให้ท่านคลิกขวาที่ Wireless Network Connection แล้วคลิกเลือก View Available Wireless Networks
   
 
   
5. จะปรากฎหน้าต่างขึ้นมา โดยหน้าต่างนี้จะแสดงให้เห็นว่ามี Access Point ตัวไหนบ้างที่เครื่อง Notebook ของเราสามารถรับสัญญาณได
 
 
 
6. ให้เลือก Access Point แล้วคลิกที่ Connect button เพื่อทำการเชื่อมต่อ
   
 
   
7. เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จจะเห็นได้ว่า จะมีสถานะ connect ปรากฎอยู่
   
 
 
8. หลังจาก connect ได้แล้ว จะต้องทำการกำหนด proxy ให้กับเครื่องด้วย โดยเข้าไปที่ Internet Explorer  ไปที่ Tools > Internet Option >
   
 
   
9. จะปรากฎ หน้าต่าง Internet Options เลือกแท็บ Connections คลิกที่ LAN Setting
   
 
   
10. จะปรากฎหน้าต่าง Local Area Network (LAN) Settings ให้ใส่ในช่อง
 
  • Address : 202.28.54.175
 
  • Port :         8080
  คลิก OK ทั้งหน้าต่าง Local Area Network (LAN) Settings และ Internet Options