Size md
Size sm
Size xs


มหาวิทยาลัยราชภั...

ที่ตั้ง : Thon Buri, Bangkok, จ...
ประเภท : จุดบริการนักท่องเที่ยว


มหาวิทยาลัยราชภั...

ที่ตั้ง : Soi Itsaraphap 15, Hira...
ประเภท : จุดบริการนักท่องเที่ยว


คริสตจักร วัดซางต...

ที่ตั้ง : แขวงวัด...
ประเภท : จุดถ่ายรูป


มัสยิด ศิลปะแบบผส...

ที่ตั้ง : มัสยิดบ...
ประเภท : จุดถ่ายรูป


โบสถ์ แบบนีโอคราส...

ที่ตั้ง : วัดซางต...
ประเภท : จุดถ่ายรูป


ศาลเจ้ากวนอันเก๋...

ที่ตั้ง : 582 ถนนเทศ...
ประเภท : จุดถ่ายรูป


วัดกัลยาณมิตรวรม...

ที่ตั้ง : 371 ถนนเทศ...
ประเภท : จุดถ่ายรูป


บ้านฝรั่งขนมกุฎี...

ที่ตั้ง : 235 ซอยกุฎ...
ประเภท : ของฝาก


ร้านธนูสิงห์...

ที่ตั้ง : 235 ซอยกุฏ...
ประเภท : ร้านอาหาร และ เครื่องดื่ม