การแปรสภาพ
       หลังจากที่เราได้ทำการเก็บสมุนไพรมาแล้ว เราต้องทำการแปรสภาพสมุนไพรพวกนี้ก่อน เพื่อความสะดวกในการรับประทาน ซึ่งมีหลายวิธี อีกทั้งยังช่วยให้เราเก็บรักษาสมุนไพรพวกนี้ได้ยาวนานยิ่งขึ้นอีกด้วย  
     
 
วิธีการแปรสภาพแบบต่าง ๆ
   
Can't Connect Database!!!